jueves, 29 de abril de 2010

Subvencions a entitats per a la realització d’activitats o projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins


El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dilluns 17 de maig.
L'Institut Català de les Dones obre la convocatòria de subvencions a entitats per a la realització d’activitats o projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins. Són subvencionables els projectes o les activitats els objectius dels quals s’emmarquin dins els àmbits d’actuació que es recullen en el Pla vigent d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya
Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les associacions i les fundacions no participades per la Generalitat de Catalunya, les organitzacions sindicals i les cooperatives sense finalitat de lucre que realitzin actuacions per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins.
Más información en la web

No hay comentarios:

Publicar un comentario