jueves, 29 de abril de 2010

Subvencions a universitats per a treballs de recerca i activitats formatives en matèria d’estudis de gènere i de les dones i per a projectes de desplegament del Pla d’igualtat d’oportunitats de dones i homes per al període 2010-2011


El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria biennal 2010-2011 finalitza el 20 de maig.
L'Institut Català de les Dones concedeix subvencions per a les activitats realitzades en l’àmbit de les universitats que tinguin per objecte:
Treballs de recerca relacionats amb les àrees de competència de l’Institut Català de les Dones.
Activitats formatives relacionades amb les àrees de competència de l’Institut Català de les Dones.
Projectes de desplegament del Pla d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.
Els projectes de recerca han de ser originals i inèdits. Es consideraran temàtiques prioritàries de les activitats formatives i dels treballs de recerca les següents: indicadors no sexistes ni androcèntrics; polítiques econòmiques i pressupostos públics; ciència i tecnologia; medi ambient; diversitat territorial de la situació de les dones a Catalunya; nous formats artístics i comunicatius; violència masclista.
Els projectes de desplegament de plans d’igualtat d’oportunitats a les universitats hauran d’impulsar actuacions adreçades al personal docent, al personal d’administració i serveis i a l’alumnat en relació amb les temàtiques que s’especifiquen a continuació: sensibilització en relació amb el sexisme i l’androcentrisme, igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés al món laboral; les condicions de treball i la promoció professional; organització de les condicions de treball amb perspectiva de gènere; promoció de la perspectiva de gènere i de les dones en els plans d’estudi, els currículums i la recerca; representació equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions; violència masclista.
Más información en la web.

  • Convocatòria publicada al DOGC núm 5611, de 20.04.2010 
    RESOLUCIÓ ASC/1148/2010, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a universitats per a treballs de recerca i activitats formatives en matèria d'estudis de gènere i de les dones, i per a projectes de desplegament del Pla d'igualtat d'oportunitats de dones i homes, i es convoquen per al període 2010-2011.
  • Sol·licitud 2010 [DOC, 187,5 KB.]

No hay comentarios:

Publicar un comentario