miércoles, 28 de diciembre de 2011

Actuacions de millora i nou impuls a l'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual


publicat el 15/12/2011 a les 17:57 h.

L'Ajuntament de Barcelona va presentar les noves línies de l'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) pensades pel 2012 i que, segon plantegen, implica fer un abordatge integral del fenomen de la prostitució de manera global tenint present que la millora de l'atenció a les dones que exerceixen la prostitució inclogui el seu més fàcil accés als serveis socials i als programes d'inserció laboral, com també poder afrontar situacions en les quals les dones pateixen una vulneració dels drets humans, ajudant a dignificar la imatge social de les persones que exerceixen el treball sexual.
Les línies implicaran una aposta pressupostària i una coordinació entre les entitats socials que treballen en la temàtica. Així el Pla tindrà presents a totes les entitats del tercer sector que treballen en qüestions vinculades a línies d'acompanyament, assistència social i inserció laboral, amb les quals ja es col∙labora des d'ABITS, així com també es valoraran les sinergies amb altres organitzacions del sector que puguin aportar elements innovadors i de millora, per així, establir mecanismes de treball conjunt amb les diferents àrees de l'Ajuntament.
Actualment ABITS compta amb el Servei d'Atenció i Mediació al carrer (atenció social integral), el Servei de Recol∙locació Laboral, i el Servei d'Acollida‐Atenció a víctimes d'explotació sexual. A més treballa en xarxa coordinant les diferents actuacions institucionals i comunitàries a través d'una taula tècnica i una altra taula política, i amb altres institucions i administracions a partir del coneixement de les dinàmiques al carrer i la detecció de necessitats perquè l'oferiment de serveis sexuals a la via pública no afecti a la convivència ciutadana.
Más información, en la web

No hay comentarios:

Publicar un comentario