lunes, 10 de octubre de 2011

Dones construint Pau


DONES CONSTRUINT PAU
El Consorci Colòmbia Pau en Moviment, format per Cooperacció, la Lliga dels Drets dels Pobles i Entrepobles, organitzen, el 20 i 21 d’octubre, les jornades “Dones construint pau” en la que participen la Relatora especial de NNUU sobre la violència contra les dones (SRVAW) Rashida Manjoo; la directora de La Casa de la Mujer i líder de la Ruta Pacífica de Mujeres de Colòmbia, Olga Amparo Sánchez; la vicepresidenta de la Unión Nacional de Mujeres Gutemaltecas, Luz Méndez, i la integrant de la Inciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, Ana María Hernández.
Amb aquestes jornades volem obrir un espai de debat i reflexió sobre el paper que fan les dones feministes i activistes en països en situació de conflicte i facilitar l’intercanvi d’experiències que permeti millorar la seva incidència a favor de la pau.
Entenem que països en conflicte no solament són aquells amb violència deguda a actors armats declarats, exèrcit–guerrilles, sinó en un sentit més ampli, tots aquells conflictes que generen un alt grau de violència i on les dones pateixen conseqüències específiques.
El narcotràfic, la proliferació de les maras, la corrupció policial, la violència masclista generalitzada, etc., són realitats que cada dia estan més presents a molts països d’Amèrica Llatina. Per això aquests dos dies parlarem específicament de Colòmbia, Guatemala i Mèxic.
Per a inscriure-us a les jornades, que es duran a terme al Cidob, c/Elisabets, 12, de Barcelona, podeu enviar un mail a info@cooperaccio.orgo bé trucar al telèfon 93-318.34.25 de 9 a 14 i de 16 a 18h de dilluns a dijous.
Más información, en la web

No hay comentarios:

Publicar un comentario